Gå till innehåll

2005-01-24
Medlemmarna i Società Dante Alighieri kallas till:
Årsmöte:

Måndagen 24 januari 2005 kl. 18.30 på Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm.

Efter årsmötet, ca 19.00, kommer professor emeritus Jan Svanberg att tala om italiensk konst under 2000 år: från Alexandermosaiken i Pompeji (100 f.kr.) ...fortsätt läsa "Årsmöte La Dante 2005 våren med program"

Società Dante Alighieri Comitato di Stoccolma,
Medlemmarna i Società Dante Alighieri inbjuds till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm

Onsdag 21 september kl. 19.00
Den moderna italienska konstenOlle Granath, fd Överintendent på Nationalmuseet, föredrag om biennalen i Venedig. Han belyser utvecklingen inom den moderna, italienska konsten utifrån en av våra viktigaste europeiska mötesplatser. ...fortsätt läsa "Höstprogram La Dante 2004"

Società Dante Alighieri Comitato di Stoccolma,
Medlemmarna i Società Dante Alighieri kallas till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm

Årsmöte:
Måndag den 26 januari kl. 19.00
Efter årsmötet, ca 19.00, kommer Dagens Industris korrespondent i Rom, Kristina Kappelin att tala om Italien och EU. ...fortsätt läsa "Vårprogram La Dante 2004"

Stockholm i september 2015

Kära Dante-vänner!
Nu har vi kommit in i andra halvan av vårt Dante-år då vi firar minnet av att Dante Alighieri föddes för 750 år sedan. Hela året firas minnet av honom i hela världen och vi är glada över att vara en del i allt detta jubilerande! ...fortsätt läsa "Höstprogram La Dante 2015"