Gå till innehåll

Stryrelsemöte Societá Dante Alighieri 10/ 1 2017 Nr 1

Stryrelsemöte Societá Dante Alighieri 10/ 1 2017 Nr 1
Plats: Man in the Moon
Närvarande: Patricia, Allan, Susie, Paolo, Jan, Thérèse
 
•  Mötets öppnande

•  Val av ordförande – Allan. S

•  Val av justeringsman – Allan. S

•  Val av protokollförare – Patricia.

•  Genomgång av dagordning.

•  Allan korrigerar kallelse till årsmöte som också inbegriper årets program.

•  Underlag skickas till Patricia.

•  Jan ordnar brevpapper till Patricia.

•  Patricia kopierar kallelse.

•  Thérèse skickar ut kallelse till årsmöte, senat 30/1.

•  Allan tar kontakt med Katarina Stråhle för information om föreningens ekonomi, och för att få underlag inför årsmötet.

•  Allan lämnar bokslut till revisorn i god tid.

•  Susie skickar underlag till verksamhetsberättelse till Patricia.

•  Patricia skriver verksamhetsberättelse för 2016.

Nästa möte 23/2 18.30 . Man in the Moon
Stockholm 14/1 2017

Protokollförare       Justeras
Patricia Lilliesköld   Allan Strömberg