19 februari 2024

Årsmöte kl. 17.30

Föredrag kl. 18.00


Plats: Italienska Kulturinstitutet C.M. Lerici, Gärdesgatan 14, Stockholm.


Konservering, Restaurering & Teknologi: Bevara, Återställa och Avslöja

Föredrag av Anna Bronzoni Catellani, konservator NKF & IIC, Master i konstvetenskap,
Värdering & besiktningsman samt invald av Sveriges Handelskammaren.
Anna kommer att berätta om konservering, restaurering och autentisering av konst och vikten
av att bevara konstverk och värdefulla föremål för framtida generationer. Dessutom tar Anna
upp dagens avancerade teknologi och hur det påverkar fältet för både konstkonservering och
även identifiering av äkta och falsk konst.

Anmälan sker genom att betala in lämpligt belopp till föreningens plusgiro 197618–2 eller
SWISH 123 647 99 35. För medlem 50:-. För icke medlem 100:- Glöm inte att ange för
vem/vilka och e-postadress. Senast den 16 februari vill vi ha er anmälan.


Varmt välkomna!
Styrelsen gm
Susie de Ciutiis, ordförande