Språkkurser

Kurser/corsi

En del Dante föreningar erbjuder kurser i italienska språket. Stockholms Società Dante Alighieri ordnar inga kurser i italienska. Den som eventuellt är intresserad av sådana kan vända sig till Italienska Kulturinstitutet eller Folkuniversitetet.

La societá Dante Alighieri di Stoccolma non organizza corsi di italiano. Gli interessati possono rivolgersi all’ IStituto di Cultura Italiano o alla Folkuniversitetet.