Tips om italienska aktiviteter

”Eurydike hade en hund” av Michele Mari: ny publikation i Cartaditalias bokserie

Med anledning av utgivningen organiserar Italienska kulturinstitutet två event för att presentera boken:

Läs mer här:

https://iicstoccolma.esteri.it/iic_stoccolma/sv/gli_eventi/euridice-aveva-un-cane-di-michele.html

Alla är varmt välkomna!

Styrelsen gm

Susie de Ciutiis, ordförande

Danteföreningens globala plattform

Danteföreningen i Italien har lanserat en ny global plattform med evenemang och språkkurser. Här kan du se invigningen från den 14 april 2021 och mycket annat.

https://www.dante.global/it