Förslagsida ang. – föreningens medel

Följande förslag har inkommit:
–   En buffert på 50 000 kronor måste finnas.
–   Värdepapperskontot stängs och pengarna sätts på ett vanligt sparkonto.
–   Rabatt ges för medlemmar som är par.
–   Någon lyxigare måltid erbjuds utan ökad kostnad.
–   Annons i tidningar om våra arrangemang.
–   Medlemsavgiften sänks.

 

Har du fler förslag till vad vi skulle kunna använda medlemspengarna till ta gärna kontakt med styrelsen!

Du är välkommen att kontakta Susie de Ciutiis, epost: susie.de.ciutiis@telia.com