Gå till innehåll

Förslagsida ang. – föreningens medel

Till våra medlemmar i Società Dante Alighieri, comitato di Stoccolma
Vid årsmötet som hölls den 19 februari 2018 diskuterades föreningens ekonomi och hur man ska hantera ett värdepapperskonto som innehåller ett stort kapital, som tillhör medlemmarna. Frågan är om det är rimligt att en liten ideell förening ska hantera aktier och värdepapper för medlemmarnas räkning. Det är inte förenligt med stadgarna utan föreningens kapital ska användas till medlemmarnas bästa.
Syftet för vår förening är att sprida kunskap om Italiens språk och kultur, vilket vi gör genom att arrangera möten kring detta stora ämne.
Vid årsmötet kom vi fram till att vi behöver få förslag från medlemmarna vad vi ska göra med vårt kapital och att en väg är att via hemsidan göra det möjligt att lämna förslag till styrelsen. Styrelsen sammanställer det inkomna och vid vårens sista möte, den 23 april, tar vi upp frågan igen.

Följande förslag har redan inkommit:
-   En buffert på 50 000 kronor måste finnas.
-   Värdepapperskontot stängs och pengarna sätts på ett vanligt sparkonto.
-   Rabatt medges för medlemmar som är par (t.ex. 2 för 400 i st.f. 500)
-   Någon lyxigare måltid erbjuds utan ökad kostnad.
-   Bidrag ges till resor (t.ex. resa i oktober i Dantes fotspår)
-   Stipendium utlyses till förtjänta studenter vid universitetet
-   Annons i tidningar om våra arrangemang
-   Sänk medlemsavgiften
-   …

Har du förslag till vad vi skulle kunna använda medlemspengarna till ta kontakt med ordförande genom att skicka henne ett ebrev:
Christel Schultz Wigelius epost: christel(at)christelshultz.se