Årsmötet den 13 februari kl. 18.30

Närmast har vi Årsmötet den 13 februari klockan 18.00 (OBS tiden!)
Efter årsmötet följer en liten konsert med två unga italienska musikstuderande från
vår Kungliga Musikhögskola! Kvällen avslutas som vanligt med en lätt måltid
med vin eller vatten.

Som bilaga översänder vi Föredragningslistan till Årsmötet.

Den 13 mars kl. 18.30 har vi nästa möte då konsthistorikern och författaren
Cilla Jahn, som just kommit ut med en bok vid namn ”I tidlöshetens rum”,
berättar om sin bok och sin forskning. Boken handlar om kvinnor i 1700-talets
Italien och bygger på Cilla Jahns omfattande forskning i ämnet.