Hösten … 29 oktober och 26 november 2018

Kära Dante- och Italienvänner!

Den 29 oktober träffas vi klockan 18.00 (OBS TIDEN!) för att lyssna på och titta på opera av Giacomo Puccini, som ”fyller” 160 år i år. Han föddes 1858 i Lucca och dog i Bryssel 1924. Nina kommer att berätta på italienska om hans liv och spela valda avsnitt ur några av hans verk. Flera av Puccinis operor tillhör de mest spelade över hela världen, däribland La Bohème och Tosca, och den krävande ”Nessun dorma” från operan Turandot är en av de oftast framförda ariorna för tenor. Puccinis kompositioner utgår från handlingens och miljöns sinnesstämningar, och inte från ordens musikalitet. Han arbetade framför allt med solisternas melodier och storartade körer, vilka bygger upp operornas klimax.
(Visste ni förresten att det finns ett Puccini-museum?)

Måndag den 26 november kommer Göran Alm att i ord och bild berätta (på svenska) om renässansarkitekten Andrea Palladio, vars fantastiska villor kan ses längs vägen mellan Verona, Padova och Venedig.
Göran Alm är en svensk konstvetare. Göran Alm var under närmare 40 år knuten till Stockholms Slott. Han är sedan år 2000 chef för Bernadottebiblioteket. Han har stor passion för italiensk renässans och svenskt 1700- och 1800-tal. Han ses som en av Sveriges kanske främste experter på Palladio (1508-1580). Palladios byggnader kännetecknas av en utstuderad symmetri och ett tillvaratagande av ”balanserade proportioner” genom genom enkla matematiska relationer. Palladio var upphovsman till det som idag kallas för palladianism.

Foto: Holger Motzkau 2010
Även denna kväll träffas vi klockan 18.00!
Båda kvällarna avslutas med lite vin och tilltugg, och anmälan görs som vanligt genom inbetalning till vårt Nordea plusgiro 197618-2 av 130:- (medlem) eller 180:- (icke medlem) Om man endast avser att lyssna och inte delta i måltiden betalar man som medlem ingenting och behöver inte anmäla deltagande.
Inbetalning/anmälan till Puccini senast den 25 oktober!

Varmt välkomna!
Nina Laubert för styrelsen för La Dante