Presentation av La Dantes ordförande Christel Schultz

Några ord från vår nya ordförande Christel Schultz Wigelius;

”Jag är mycket hedrad och glad över att ni valt mig som ny ordförande i La Dante. Styrelsen kommer att verka för att La Dante ska vara en betydelsefull aktör när det gäller att sprida det italienska språket och kulturen i Sverige i samarbete med Italienska Kulturinstitutet. Vi hoppas på ett nära samarbete med övriga Danteföreningar i Sverige och naturligtvis med Società Dante Alighieri i Rom.

Italien och italienska språket känner jag väl efter 26 år på Italienska Ambassaden, många år som producent av ett antal italienska och andra kulturfestivaler, vänortsutbyten, översättningar och tolkuppdrag, studieresor med politiker och företagare. De senaste 13 åren har jag varit chef för Mäster Olofsgården i Gamla stan där jag bl. a projektlett Gamla stans levande julkalender sedan start och fått Nelson Mandelapriset av Stockholms Stad som initiativtagare till ungdomsprojektet Dörren.nu

Nu är pensionärslivet i sin linda och då finns tid för ideella styrelseuppdrag i Zonta (en global organisation som stärker kvinnor) och Rotary samt ett par stiftelser. Mycket tid och kärlek går också åt till min stora familj med många barn och barnbarn. Dans är ett stort fritidsintresse liksom foto.”