Medlemsavgift

Kostnader:
Medlemsavgift per kalenderår att betalas in före årsmötet är 250:- till
La Dantes plusgiro 197618-2. Studenter betalar 150:-
När du anmäler dig eller fler till någon av träffarna Glöm inte skriva namn
på de som betalningen gäller, vad du/ni önskar och din epostadress … 🙂

Kr 130.-   för medlem som deltar i mötet och buffén
Kr 180.-   för icke-medlem som deltar i mötet och buffén
Gratis     för medlem som deltar i mötet men ej buffén
Kr 50.-    för icke-medlem som deltar i mötet men ej buffén
Med medlem menar vi dem som betalat årsavgift.

Vid möten arrangerade tillsammans med Italienska Kulturinstitutet behövs ingen anmälan och betalning.