Program 18 november 2019

Måndag den 18 november kl. 18.00 gläds föreningen La Dante åt att inleda La Settimana
della Cucina Italiana i samarbete med Italienska Ambassaden, Italienska Kulturinstitutet
C.M. Lerici, Italienska Statens Utrikeshandelsbyrå, Italienska Statens Turistbyrå och
Italienska Handelskammaren.
La Società Dante Alighieri Stockholm har bjudit in Operaimprovisatörerna med bl a
operasångarna Mette och Fredrik af Klint samt pianisten Maria Olofson. De kommer att
framföra kända italienska arior.
Mat och dryck kommer att serveras.
Denna kväll är endast till för betalande medlemmar och av säkerhetsskäl ber vi dig ta med
legitimation. Kostnaden 130 kronor betalas till La Dantes plusgirokonto 197618–2 senast
den 6 november. Eftersom vi samarbetar med ovanstående institutioner är vårt platsantal
begränsat till fyrtio medlemmar. Har du tänkt komma så anmäl dig så fort som möjligt!
Mycket välkommen!
Christel, Susie, Annina, Emma, Stickan och Nina