Förläggaren Dorotea Brombergs möte med Umberto Eco

umbertodorotea
Vårens sista program blir den 18 april med förläggaren Dorotea Bromberg som kommer att berätta om sina och förlagets upplevelser av och om den mångkunnige och beläste filosofen – bibliofilen, semiotikern, forskaren och författaren Umberto Eco.
Dorotea har med all säkerhet mycket intressant och spännande att få lyssna till efter ett trettioårigt samarbete med honom.
Umberto Ecos bortgång vid 84 års ålder är inte bara en oersättlig förlust för bildningssamhället och skönlitteraturen, utan också för en värld vars hjärna håller på att förtvina av demagogernas och charlatanernas förenklingar som utan överdrift skulle kunna kallas dumhetens, populismens och lögnens guldålder.
Umberto Eco var som ett ljus i mörkret, en motvikt till förenklingandet, förvridandet och förytligandet. Han var en lärdomsgigant och filosof som förvaltade arvet från humanismen och upplysningen. Umberto Eco, som ofta omnämndes som en potentiell Nobelpristagare, föddes i Alessandria i Italien 1932 och har bland annat verkat som professor i semiotik vid universitetet i Bologna.
2007 utnämndes han till hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Efter sommaruppehållet startar vi i september och avslutar i november.