Senaste nytt från La Dante Stockholm

Tyresö januari 2016
Cari amici della Società Dante Alighieri,

Jul, nyår och Trettonhelg har kommit och gått och vi hoppas att ni alla haft det så bra som man önskar sig under dessa helger. För styrelsen gäller nu att få ihop alla planer och idéer så att vi kan erbjuda er, våra kära medlemmar, ett innehållsrikt och spännande Dante-år.

2015 var ju ett programmässigt bundet år eftersom det gällde för oss att på alla sätt hedra och fira Dantes 750 år. Nu anser vi att den uppgiften blivit fullgjord och vi kan ägna oss åt många andra av Italiens rikedomar i form av musik, konst, litteratur och kultur. Alla våra möten under våren avslutas med lätt måltid.

Den 15 februari klockan 18.00 inleder vi med att ha stadgeenligt årsmöte. Inför årsmötet är det brukligt att man betalar medlemsavgiften, som nu återgår till att betinga 250 kronor per person. Efter årsmötet, ca kl. 18.30, kommer Jan Öqvist att presentera den högst aktuelle kompositören Ennio Morricone med många exempel i ljud och bild. Se vår hemsida, www.ladante.se för mer information!

Den 14 mars kl. 18.00 kommer vetenskapsjournalisten Ragnar Levi att berätta om ”Blommande glas från Venedig” och visa exempel på de fantastiska kreationer som glaskonstnärerna på Murano skapar. Han kommer att berätta historien bakom både blomsterkonsten och sitt eget samlar-intresse.

Den 18 april kl. 18.00 har vi några olika alternativ som vi förhandlar om och vi återkommer med information efter årsmötet om innehållet i vårens sista möte.

Slutligen kommer vi att försöka anordna en vårfest på Kulturinstitutet i samarbete med andra föreningar som har Italien som intresseområde: Pro Venezia, Rom-institutets vänner och San Micheles vänner. Vi hoppas att det ska bli möjligt någon gång i början av maj eller kanske ännu bättre som inledning på höstterminen, i september.

Glöm inte att betala medlemsavgiften före årsmötet. Anmäl deltagande vid våra sammankomster genom att senast en vecka i förväg till vårt plusgiro på Nordea 197618-2 betala in: 140:- för medlem, 180:- för icke medlem respektive 50:- för icke medlem som inte önskar mat. OBS vi försöker i år med att låta endast betalning utgöra anmälan. Glöm alltså inte att ange vem du betalar för! Vid frågor, se telefonnummer nedan.

Vi ber att få önska er alla ett gott nytt år men framför allt ett roligt och givande år i vårt sällskap. Varmt välkomna!

Styrelsen för Società Dante Alighieri
genom Nina Laubert, ordf.