NYHETSBREV inför hösten 2016

Tyresö september 2016
Cari amici della Società Dante Alighieri,

Det har nu sent omsider blivit dags för oss att skicka ut höstens program till våra förväntningsfulla medlemmar. Italienska Kulturinstitutet är bas för många olika arrangemang under hösten och naturligtvis måste vi anpassa våra tider så att både institutet och vi får bästa möjliga planering. Så här ser det ut för hösten 2016:

Höstens möten
Måndag den 19 september klockan 18.30 samlas vi första gången i höst. Vi ska ägna våra tankar och vårt program åt jordbävningen i Italien den 24 augusti. Dels ska vi få information om området och vad som hänt, dels ska vi få veta mer om staden Amatrice.
Det är ännu inte riktigt klart vem som ska vägleda oss men styrelsen har bestämt att kvällen ska avslutas med en speciell måltid, nämligen pasta all’amatriciana, tillagad av vår Signora Maria.
Måndag den 31 oktober kl.18.30 kommer vi att ägna åt den italienske filmskaparen Pasolini. Ett samtal runt hans konstnärskap med inbjudna prominenta gäster.
Måndag den 28 november kl. 18.30 kommer Alessandro Bassini, ansvarig för Institutets bibliotek, att berätta om vad som läses i Italien och vilka författare som är ”inne” just nu. Vi kommer också att berätta mer om årets litterära Strega-pris. Eventuellt kommer någon av de fem finalisterna att framträda på Institutet under hösten.

Övriga intressanta evenemang
I höst kommer det över hela världen att arrangeras en traditionsenlig vecka med rubriken ”La settimana della lingua italiana nel mondo”, så även i Stockholm. Årets tema är ”La creatività italiana nel mondo, marchi, costumi, moda e design”. Denna vecka äger rum 17 – 24 oktober. Titta på Institutets hemsida för mer information.
Den 21 – 28 november arrangeras i hela världen en vecka om ”La cucina italiana nel mondo”. Restauranger, föreningar, myndigheter, ambassader, kulturinstitut, handelskammare m.fl. är engagerade i denna vecka och så även Dante-föreningar runt om i världen. Programmet är inte klart, men samma sak gäller här: håll ögonen öppna och titta på Institutets hemsida.

VIKTIGT
Anmäl deltagande vid våra sammankomster genom att senast en vecka i förväg till vårt plusgiro på Nordea 197618-2 betala in: 140:- för medlem, 180:- för icke medlem respektive 50:- för icke medlem som inte önskar mat. OBS vi försöker i år med att låta endast betalning utgöra anmälan.

För deltagande den 19 september behöver vi anmälan genom inbetalning senast den 15 september!

Vi hoppas få se många av våra kära medlemmar den 19 september!
A presto,

Nina Laubert för Società Dante Alighieri, Comitato di Stoccolma