Program 9 oktober 2023

Italienskan i Stockholm: då och nu

Föreläsning av Gunnel Engwall, professor em. i romanska språk

Datum: 9 oktober 2023 kl. 18.00

Plats: Stockholms universitet. Romanska och klassiska institutionen, B522A, hus B, plan 5, Södra huset.

När Stockholms högskola grundades 1878 var de moderna språken inte prioriterade. Det skulle dröja hela sextio år till 1937 innan den första professuren i romanska språk inrättades. Dessförinnan hade undervisningen i de romanska språken förmedlats av framför allt lärare från Uppsala universitet. När professuren tillkom förväntades innehavaren täcka alla de romanska språken. För italienskan skulle det sedan dröja nästan ytterligare femtio år innan en professur i ämnet inrättades. Därefter har italienskan blivit ett väletablerat ämne vid Stockholms högskolas efterföljare Stockholms universitet. Hur detta gått till under de hundra åren sedan 1920-talet kommer att behandlas i föreläsningen.

Utgångspunkten för föreläsningen är en studie över de romanska språkens historia som Gunnel Engwall, professor em. i romanska språk, särskilt franska, arbetar med för närvarande. Föreläsningen hålls på svenska och riktar sig till alla som är nyfikna på italienskans utveckling i Stockholm.

Ett arrangemang i samarbete med Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet.

Varmt välkomna!

Styrelsen gm

Susie de Ciutiis, ordförande