Programutbud

Vi försöker att variera programutbudet så att det ska erbjudas något för alla intresseområden. Musik, konst, litteratur, aktuellt från den politiska scenen, om regionala specialiteter inom mat och kultur m.m. Ibland har vi föreläsare på italienska, då med tolk men oftast på svenska.

Vårens eller höstens program hittar du på huvudmenyn på programsidan och under den ”Första rubriken” på La Dantes hemsida (t.ex. Inför hösten eller Nästa program)

Alla mötena avslutas med lättare måltid och ett glas vin eller vatten.
Kallelse till årsmötet kommer per post eller som epost.
Möteskvällarna avslutas med lite vin och tilltugg efter föredrag. Anmälan till träff görs som vanligt genom inbetalning till vårt Nordea plusgiro 197618-2 av 130:- (medlem) eller 180:- (icke medlem) Om man endast avser att lyssna och inte delta i måltiden betalar man som medlem ingenting och behöver inte anmäla deltagande.

Avdelningen av föreningen som arbetar i Stockholm, Comitato di Stoccolma, bedriver ingen undervisning i italienska, men vi arrangerar vanligtvis 6 program per år.