XVIII Settimana della lingua italiana – Den Italienska språkveckan – 15-21 oktober

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale informa che la XVIII Edizione della Settimana della Lingua Italiana avrà luogo dal 15 al 21 ottobre 2018 e avrà come titolo ”L’ITALIANO E LA RETE, LE RETI PER L’ITALIANO”.

Det italienska utrikesdepartementet informerar att i vecka 42, den 15-21 oktober 2018 sker den årliga Italienska språkveckan med uppmärksamheten på det italienska språket och dess betydelse internationellt.
Denna händelse är ursprungligen uppkommen på initiativ från Accademia della Crusca och Generaldirektören för kulturell utveckling och samarbete som sorterar under Italienska Utrikesdepartementet.

Syftet med evenemanget, som skapades 2001 av den dåvarande presidenten för Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, är att främja det italienska språket i alla dess aspekter runtom i världen: varje år väljs ett specifikt tema för detta tema särskilt användningsområde för det italienska språket.
Detta firande sker för XVIII (18:de) gången i ordningen. Temat är i år fokuserat på Internet; Italien och Internet och Italienare och deras Internet. I samband med att denna vecka (vars arbete inte avslutas efter en vecka) inleds även långtgående studier och utvärderingar av hur Internets italienska inflytande och påverkan ser ut på en rad områden idag.
Internet har lika stor betydelse och inflytande i Italien som i alla andra delar av världen. Informations- och kommunikationstekniken skapar idag sociala plattformar som inte bara präglar informationsutbyte utan även påverkar bilderna av de relationer vi har och får av varandra, såväl nationellt som internationellt.
Nästa år kommer Accademia della Crusca att publicera resultat från den forskning som skett runt temat.

En central roll i organisationen av det italienska språket i världsveckan spelas utomlands av italienska kulturinstitutioner, av italienska konsulat, av professorerna i italienska och romerska studier på olika universitet, av kommittéerna i Dante Alighieri Società och av olika föreningar av italienare utomlands, allt sker under beskydd av Italiens president.
En av höjdpunkterna i evenemanget är en stor videokonferens, ett ögonblick av kulturell utbyte i stor skala, som involverar organisationer och institutioner från alla hörn av världen. Dessutom är varje år under veckan ”Skriva med mig” -tävlingen öppen, reserverad för studenter i italienska gymnasieskolor och tvåspråkiga utomlands, övervakad och sponsrad från tid till annan av en annan framstående personlighet i den italienska kulturen .
Temat kommer att undersökas på många sätt, vilket möjliggör att synergier kan aktiveras i andra och överlappande kulturområden synliggörs och att dessa kan bearbetas och tillvaratas.

Denna språkvecka kommer organiseras i samarbete med bl.a. Accademia della Crusca, Dante Alighieri Società, Schweiziska edsförbundet och MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC – The Ministry of Cultural Heritage and Activities Activities and Tourism)