Nästa träff i höst … 26 november

Kära Dante- och Italienvänner!
Måndag den 26 november är höstens sista träff till denna kommer konstvetaren Göran Alm att i ord och bild berätta (på svenska) om renässansarkitekten Andrea Palladio, (född 30 november 1508 i Padua, död 19 augusti 1580 i Maser) vars fantastiska villor kan ses längs vägen mellan Verona, Padova och Venedig.
Göran Alm var under närmare 40 år knuten till Stockholms Slott. Han är sedan år 2000 chef för Bernadottebiblioteket. Han har stor passion för italiensk renässans och svenskt 1700- och 1800-tal. Han ses som en av Sveriges kanske främste experter på Palladio (1508-1580). Palladios byggnader kännetecknas av en utstuderad symmetri och ett tillvaratagande av ”balanserade proportioner” genom genom enkla matematiska relationer. Andrea Palladio var upphovsman till det som idag kallas för palladianism.
Palladios undersökningar om den romerska byggnadskonsten finns samlade i hans lärobok i fyra volymer – I quattro libri dell’architettura – 1570. Dessa rikt illustrerade volymer blev översatta till flera europeiska språk.
En svensk översättning av de Fyra böcker om arkitekturen utkom först 1928 (drygt 358 år för sent? eller … vad har vi för arkitektur som känns tilltalande idag?).
Märk att tiden är klockan 18.00.

Foto: Holger Motzkau 2010
Villa Rotonda (1566-91) Vicenza – Arkitekt Andrea Palladio (1508-1580)
Kvällen avslutas med lite vin och tilltugg, och anmälan görs som vanligt genom inbetalning till vårt Nordea plusgiro 197618-2 av 130:- (medlem) eller 180:- (icke medlem) Om man endast avser att lyssna och inte delta i måltiden betalar man som medlem ingenting och behöver inte anmäla deltagande.
Inbetalning/anmälan till Palladio senast den 21 november!

Varmt välkomna!
Nina Laubert för styrelsen för La Dante