Styrelse för La Dante 2017

Nina Laubert, ordförande
Nina Laubert, ordförande
Thérèse Stjernfelt, sekreterare
Thérèse Stjernfelt, sekr.
Carlo Felicetti
Carlo Felicetti
Allan Strömberg
Allan Strömberg
Michaela Jolin
Michaela Jolin
Jan Öqvist
Jan Öqvist