Information Hösten 2015

Stockholm i september 2015

Kära Dante-vänner!
Nu har vi kommit in i andra halvan av vårt Dante-år då vi firar minnet av att Dante Alighieri föddes för 750 år sedan. Hela året firas minnet av honom i hela världen och vi är glada över att vara en del i allt detta jubilerande!
Som ni alla vet har vi valt att fira på flera olika sätt. För det första har vi för 2015 halverat medlemsavgiften, som normalt är 250 kronor och alltså under 2015 endast varit 125 kronor. För det andra har alla våra programpunkter på olika sätt handlat om Dantes och hans verks inflytande på eftervärlden och det fortsätter under hösten i ett program som vi hoppas ska tilltala er alla.

PROGRAMMEN

Den 21 september kommer vår egen Loredana Cerrato att berätta om hur Dantes verk haft betydelse för framväxten av det italienska nationalspråket, som var en viktig del av skapandet av den italienska nationen 1861. Hur kommer det sig att inte hela folket talar florentinska som Dante? Loredana berättar på italienska, men med stor hänsyn till dem av oss som inte talar flytande italienska!

Den 26 oktober kommer professorn och författaren Marco Santagata till Stockholm. Han ska berätta om sin roman Come donna innamorata, som handlar om Dantes kärlek till Beatrice och som var nominerad till Strega-priset i år, men även om Dante själv. Professor Santagata är känd för sitt sätt att berätta intressant och underhållande om Dante och hans tid och han är van att tala inför en internationell publik.

Den 30 november kommer vi åter att få nöjet att lyssna på Thomas Hård af Segerstad, som ska berätta för oss om konst inspirerad av Dantes verk.

Den 21 september och den 30 november kommer vi att servera en lätt måltid och då anmäler man sig som vanligt genom att sätta in pengar på Dantes plusgiro samt att skicka en rad via mail till nina.laubert@mailbox.swipnet.se eller ringa till Thérèse Stjernfelt, tel: 070 743 82 22.
Den 26 oktober kommer aftonen att vara öppen även för andra än våra medlemmar och då serveras endast dryck med lite tilltugg och kvällen kostar inget extra utan sker i samarbete med Institutet.

ANMÄLAN
I detta sammanhang vill vi påpeka att Nordea bestämt sig för att lägga ner plusgirot för privatpersoner. Dock kommer alla företag och föreningar att fortsätta använda plusgiro så för inbetalning av medlemsavgifter och anmälningsavgifter använder vi samma plusgiro som alltid. Medlemsavgiften ska betalas först i januari 2016 och då med 250 kronor. Anmälningsavgift till 21 september och 30 november kommer att vara 140 kronor för medlemmar, 180 kronor för icke medlemmar och 50 kronor för icke medlem som bara vill lyssna. Glöm inte att ange vem och vilken träff anmälan gäller vid betalningen!

ANDRA NYHETER
Vi är några i styrelsen som kommer att arbeta med att göra vår hemsida lite intressantare att gå in och titta på. Där ska man kunna hitta information om program, nyheter, intressanta filmer och böcker, lite om vad som händer i Stockholm med anknytning till Italien, tips om utställningar och annat. Adressen är www.ladante.se men det kommer att dröja en bit in på hösten innan sidan är klar.
Utbildningsradion har en serie program som heter Kortfilmsklubben med bland annat italienska kortfilmer. Man kan titta på filmerna på teve enligt ordinarie programtablå eller man kan gå in på nätet och titta på adressen www.ur.se och klicka på Moderna språk. Mycket nöje!

Inför höstens settimana della lingua italiana nel mondo (vecka 43) har man från vår moderorganisation i Rom föreslagit att vi ute i världen ska låta de studenter som deltar i föreningens språkkurser fylla i en enkät om ”musik som ambassadör” för Italien. Nu har ju inte vår förening några kurser och därför heller inga studenter. Men vi har många medlemmar som är intresserade av musik. Frågorna är följande:

1. Vilka italienska operaarior är mest kända i ditt land?
2. Vilken populär italiensk sång är mest känd i ditt land? Ange både sång och artist.
3. Känner du till någon annan italiensk sång som är berömd i ditt land? Ange både sång och artist.

Svar på dessa frågor ber vi att ni skriver på en lapp och lämnar till någon av oss vid vår första träff i höst, dvs den 21 september! Vi ska sedan vidarebefordra svaren till Rom och får förhoppningsvis en rapport från dem om vilka svar de fått in.

Med detta önskar vi alla våra medlemmar en trevlig och intressant höst och hoppas att ni kommer i stort antal till våra träffar! För att matplaneringen ska fungera behöver vi få er anmälan senast en vecka innan aktuell träff, alltså senast den 14 september med inbetalning av aktuellt belopp till vårt plusgiro: 197618-2 Società Dante Alighieri – ange namn och antal personer och sänd en rad till Nina eller ring Thérèse!

Med glada hälsningar från hela styrelsen för Società Dante Alighieri,
Comitato di Stoccolma, genom er ordförande,
_________________________
Nina Laubert

Här kan du ladda ned La Dantes höstprogram:
Program La Dante hösten 2015