Information Våren 2015

Program för våren 2015

Styrelsen för La Dante di Stoccolma önskar alla medlemmar ett härligt och innehållsrikt nytt år i sällskap med Dante, vars 750 år vi firar med intressanta och trevliga program. Vi firar också genom att halvera årsavgiften, som för 2015 alltså endast är 125 kronor. Det är viktigt att vi alla betalar medlemsavgiften inför årsmötet eftersom vi då kan redovisa antal aktiva medlemmar när vi rapporterar till Rom. Glöm inte att uppge ditt namn då du betalar medlemsavgiften!

Vårens program, som alla äger rum på Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14, följer här:
Måndag den 16 februari klockan 18.00 (OBS TIDEN) ÅRSMÖTE
18.30 presenterar Göran Hägg sin senaste bok, Magnifika miljardärer och mördande mecenater, som handlar om familjen Medici.
Som vanligt följs programmet av en lätt måltid, tillagad av vår kära Signora Maria.

Måndag den 23 mars klockan 18.30 får vi en musikalisk soaré med musik från Dantes, Boccaccios och Petrarcas tid, presenterad av Romeo & Julia-kören.
Lätt måltid serveras.

Måndag den 20 april klockan 18.30 är rubriken: Vad är så speciellt med Dante?
Professor Anders Cullhed berättar om Dantes betydelse för världslitteraturen. Fil dr. Loredana Cerrato berättar om Dantes betydelse för det italienska språket, på italienska.
Lätt måltid och ett glas spumante serveras.

Alla kvällsprogram inkl. förtäring samt vin och vatten kostar för medlem 140 kr och för icke medlem 180 kr. Kostnad för programmen utan förtäring är inkluderad i årsavgiften. För icke medlemmar som endast önskar lyssna på programmet kostar det 50:- . Den som önskar förtäring måste anmäla deltagande senast en vecka före respektive möte. Om man inte önskar någon förtäring kan man komma oanmäld. Oanmäld deltagare kan inte erbjudas förtäring.
Anmälan/motioner till ordförande: nina.laubert@mailbox.swipnet.se Alternativt anmälan per tel: 08 26 71 61 eller 070-743 82 22 till sekreteraren, Thérèse Stjernfelt.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Società Dante Alighieri, Stoccolma

Programma per la primavera 2015

Il direttivo de La Dante di Stoccolma augura a tutti i membri un anno nuovo bello e divertente in compagnia di Dante, i cui 750 anni celebriamo con programmi interessanti e simpatici. Celebriamo anche dimezzando la quota annuale, che per il 2015 è di solo 125 corone. È importante pagare la quota prima dell’assemblea annuale per permetterci di informare Roma sul numero attuale di soci attivi. Non dimenticate di mettere nome e indirizzo quando pagate la quota!
I programmi della primavera, sempre nei locali dell’Istituto Italiano di Cultura, Gärdesgatan 14, sono:
Lunedì 16 febbraio alle ore 18.00 (NB. L’ORA!) ASSEMBLEA ANNUALE

18.30 Göran Hägg presenta il suo libro sui Medici appena uscito Miliardari magnifici e mecenati assassini.
Come al solito è servito un leggero pasto preparato dalla nostra cara Signora Maria.

Lunedì 23 marzo alle 18.30 possiamo godere di una serata con musica dell’epoca di Dante, Boccaccio e Petrarca, presentata dal Coro Romeo e Julia.
Pasto leggero.

Lunedì 20 aprile alle 18.30: la rubrica è Cosa c’è di speciale con Dante
Professor Anders Cullhed ci spiega l’importanza di Dante nella letteratura mondiale.
Dottoressa Loredana Cerrato ci spiega l’importanza di Dante per la lingua italiana in italiano.
Leggero pasto con un bicchiere di spumante.

Tutti i programmi, compreso pasto, vino e acqua, costano per i membri 140:- , per i non membri 180:-. Participazione al programma senza pasto è compresa nella quota. Per i non membri, che desiderano solo ascoltare il programma, questo costa 50:-. Chi desidera mangiare deve iscriversi non più tardi di una settimana prima. Chi non desidera mangiare può venire senza iscriversi. Ma senza iscrizione, niente pasto.

Iscrizioni/proposte si fanno o via mail alla presidente:
nina.laubert@mailbox.swipnet.se o per telefono alla segretaria, Thérèse Stjernfelt, tel: 08-26 71 62/cell: 070-743 82 22.

BENVENUTI!
Il Direttivo della Società Dante Alighieri di Stoccolma

Här kan du ladda ned vårprogrammet för La Dante 2015;
Program våren 2015