Styrelsen för La Dante 2018

Nina Laubert, ordförande
Nina Laubert, ordförande
Thomas Lappalainen
Guido Zeccola
Allan Strömberg
Michaela Jolin
Michaela Jolin
Jan Öqvist
Monica Gustafsson