Thomas Hård af Segerstad på La Dante den 30 november

Vad är en bro, frågade konsthistorikern Thomas Hård af Segerstad vid sin föreläsning om Dante och hans samtida bildvärld och dess inflytande?
En bro i bildkonsten kan ses som symbolen för en mötesplats, menade han, och illustrerade detta med en projektion av en freskomålning av Giotto där Anna och Jakob – jungfru Marias föräldrar – möts i en kyss utanför den Gyllene porten.
Målaren och arkitekten Giotto di Bondone träffade Dante och hade med säkerhet blivit influerad av bildvärlden i Dantes Divina Commedia. I denna sensuella fresk från 1305, på en av väggarna i Cappella degli Scrovegni vid Piazza Eremitani i Padova, möts de två dels i kyssen och dels i deras totalt sammansmältande blick där de står inför porten.
Porten blir, i sin tur symbol för något innanför och något utanför. Porten ger i själva arkitekturen ett uttryck för att två sidor kan mötas och förenas i något högre och bildar på så sätt ett valv under vilket vi kan passera.

Detta privata begravningskapell och lokala kyrka med målningar uppfördes på uppdrag av Enrico Scrovegni som botgörelse för att han varit en girig rentier. Huruvida det var för att Dante anklagat Enricos fader för girighet i Den gudomliga komedin som fått honom att genomföra detta försoningskapell vet man inte men otroligt är det inte.
Thomas gjorde oss uppmärksamma på att de bärande elementen i kyrkans arkitektur fungerade som staffage till en bildvärld som var mycket mer och vidare än den som fick plats på väggarna. Figurer i freskerna kommer till hälften fram bakom hörn och strävorna döljer landskapen och rummen. Ett multimedialt panoptikon långt före sin tid, där vår fysiska värld står i vägen för den andliga världen och hindrar oss från att uppleva helheten i alltet.

Om det var denna föreningskyss av Giotto som Dante aldrig fick uppleva med sin Beatrice får vi väl aldrig veta men den har sökt sig vidare genom konsten i en mängd tolkningar.
Häpnadsväckande blev det när Thomas visade oss en skulptur av Constantin Brancusi med samma kärleksmotiv där hela gesten hade förtätats till den förenande blicken och kropparnas omfamnande möte till att uppfylla själva valvet. Mötet, kyssen och bron blir där en sammansmält helhet. (Klicka på länken här nedan och få bilden förstorad.)

Thomas tog oss med på en färd genom konsthistorien. Vi fick vara med om en hisnande och intressant vandring där Cimabue, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Henri Michaux, John Flaxman, William Blake, Giacometti och inte minst Giotto var några som han lät oss möta och deras tolkningar av Dantes inre bilder.
På så sätt blev Thomas själv en bro som förenade den tysta världens bilder med en seende röst. Han lät oss finkänsligt få höra det outsagda men närvarande – det som ger den djupa blicken och lyssnandet mening och oss tid att begrunda vår egen vandring.
Tack Thomas för en minnesvärd och upplysande kväll … med betoning på lysande. (J.Ö.)

Giotto Brancusi
https://ladante.se/2015/12/Giotto-Brancusi.jpg
Thomas Hård af Segerstad 4
Thomas förevisar ”sodomiternas fall i Dantes Inferno”.
Thomas med styrelsemedlemmar
Thomas Nina Ego