Vårens program 2017

Cari amici,

Året 2017 har ju just inletts och vi fortsätter vår verksamhet i kulturens tecken.
Vi hoppas ni ska finna våra program intressanta och deltaga i vårens möten.

Närmast har vi Årsmötet den 13 februari klockan 18.00 (OBS tiden!)
Efter årsmötet följer en liten konsert med två unga italienska musikstuderande från
vår Kungliga Musikhögskola! Kvällen avslutas som vanligt med en lätt måltid
med vin eller vatten.

Som bilaga översänder vi Föredragningslistan till Årsmötet.

Den 13 mars kl. 18.30 har vi nästa möte då konsthistorikern och författaren
Cilla Jahn, som just kommit ut med en bok vid namn ”I tidlöshetens rum”,
berättar om sin bok och sin forskning. Boken handlar om kvinnor i 1700-talets
Italien och bygger på Cilla Jahns omfattande forskning i ämnet.

Den 24 april k1.18.30 avslutar vi terminen med lite restips för sommarens resor
i Italien med hjälp av organisationen Parchi Letterari, som ordnar resor i olika
författares fotspår. Med tanke på vårt namn Società Dante Alighieri kommer
man att presentera platser i Italien med anknytning till just Dante.

Det är också dags att betala årsavgiften som är 250 kr och insättes på plusgiro
nr 197618-2
. Glöm inte att ange vem och vad betalningen gäller.

Anmälan till årsmötet sker som vanligt genom insättning av 140 kr för medlem
och 180 kr för icke medlem på plusgirokontot senast fyra dagar före mötet.

Har du frågor, kontakta oss gärna via hemsidan, www.ladante.se eller per
telefon till ordförande Nina Laubert på 070-684 54 62 eller epost:
nina.laubert@mailbox.tele2.se
eller till föreningens sekreterare Thérèse Stjernfelt på
telefon 070-743 82 22 eller epost: theresestjernfelt@hotmail.com

Styrelsen