Vårprogrammet 2018

Bästa La Dantevänner,
vårt vårprogram fortsätter i sedvanlig ordning med intressanta föredrag:
Den 23 april kl.18.00 kommer filregissören, författaren och filmkritikern Stig Björkman att berätta om Michelangelo Antonioni.
Stig har nyligen gett ut en biografi, ”Michelangelos blick”, Atrium förlag, över Michelangelo Antonioni, en av filmkonstens djärvaste nyskapare. Stig lärde känna Antonioni redan på 1960-talet, och de kom att umgås genom åren. I ”Michelangelos blick” vandrar han genom Antonionis liv och verk för att skapa kunskap om både människan och konstnären bakom filmerna. Kvällen kommer även att innehålla inslag av Antonionis filmer.

Närmare information om varje kväll kommer i sinom tid.
Välkomna kära medlemmar till La Dante
med vänliga hälsningar / Cari saluti a tutti
Nina

GLÖM INTE att anmäla dig senast 5 dagar innan evenemanget
130:- för medlem = föredrag + buffé
200:- för icke medlem + buffé
250:- medlemsavgift/år
50:- för bara själva evenemanget utan mat.
Betala in lämpligt belopp 130/200 till vårt plusgiro 197618-2 och ange för vem och vad betalningen gäller