Höstprogram La Dante 2008

Medlemmarna i Società Dante Alighieri di Stoccolma inbjuds
till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm

Torsdag 2 oktober 2008, kl. 18.30
Beppe Severgnini
En kväll med journalist och författare Beppe Severgnini som har skrivit om Italien, Italienare och det italienska språket. (www.beppesevergnini.com).
Incontro con Beppe Severgnini, giornalista del Corriere della Sera e autore di diversi libri sull’ Italia, gli italiani e l’ italiano. (www.beppesevergnini.com).

Måndag 10 november 2008, kl. 18.30
Il canto V della Divina Commedia di Dante Alighieri, med Loredana Cerrato
Dante Alighieri är den italienska litteraturens fader. Han har lämnat efter sig det stora mästerverket La Divina Commedia som läses av alla skolelever i Italien. Loredana Cerrato, italiensk lingvist och litteraturvetare, kommer att leda oss genom en resa till ”Inferno” för att träffa Paolo e Francesca. Under kvällen kommer det att visas inspelningen av uppläsningen av Canto V av den berömda italienska skådespelaren Roberto Benigni.

Dante Alighieri é il padre della letteratura italiana, ci ha alsciato il suo capolavoro, la Divina Comemdia, che viene letto tutt’oggi a scuola dagli studenti italiani. Loredana Cerrato, linguista e conosccitrice della letteratura italiana, ci guiderá in un viaggio verso gli Inferi per incotrare Paolo e Francesca. Durante la serata sará mostrato il video della lettura del Canto V da parte del famoso attore italiano Roberto Benigni.

Välkomna och tag gärna med gäster
Styrelsen