Verksamhetsberättelse 2014

Società Dante Alighieri
Comitato di Stoccolma

Webadress: www.ladante.se

Verksamhetsberättelse för 2014

Föreningen har under året haft cirka 160 medlemmar.
Vid föreningens årsmöte den 17 februari valdes följande styrelse:
Loredana Cerrato, Laura Petri Swartz, Ninna Englesson O-Nils, Nicole Sobey, Carlo Felicetti, Thérèse Stjernfelt, Nina Laubert, Allan Strömberg, Paola Longati, Jan Öqvist

Styrelsen har under året haft sju sammanträden och arrangerat 6 träffar på Italienska Kulturinstitutet i Stockholm.
Den 17 februari hölls årsmöte då ovanstående styrelse valdes. Efter årsmötet fick vi höra professor Hans Furuhagen berätta under rubriken: Vem tömde etruskernas gravar? om arkeologiska fynd som försvinner från utgrävningar och dyker upp runt om i världen både hos handlare och museer.

Den 24 mars presenterade sopranen Maya de Vesque med hjälp av pianisten Dmitry Tyapkin och vår egen Jan Öqvist som introduktör till italiensk belcantomusik av Rossini, Bellini och Donizetti.
Rubriken för kvällens program var: Belcanto är mer än att bara sjunga vackert.

Den 28 april berättade Bengt Jangfeldt, ordförande i vänföreningen San Michele, om: Axel Munthe, en osalig ande.
Efter sommaruppehållet samlade vi oss till en innehållsrik höst och inledde programmen

den 22 september med att möta Italienska Kulturinstitutets nya chef, kulturattaché Virginia Piombo, som vi önskade välkommen till Sverige.
Kvällens föreläsare var Thomas Hård af Segerstad, som genom att berätta i ord och bild om Modigliani, Marini, Fontana och andra kända tecknare och skulptörer fick oss att tänka nya tankar och upptäcka nya sätt att se på konst.

Den 20 oktober hade vi en lita annorlunda Dante-kväll, då den ägde rum i samarbete med Italienska Kulturinstitutet i vad som kallas Det italienska språkets vecka i världen, då alla italienska kulturinstitut runtom i världen arrangerar träffar med språket som tema. Vi fick höra översättare från och till italienska berätta om svårigheter i arbetet och vi fick en föreläsning av professor Maria Cristina Lombardi om hur svensk litteratur tas emot i Italien. Läser man bara svenska deckare, var frågan.

Den 24 november slutligen fick vi en presentation av det aktuella politiska läget i Italien av Titti Nylander, som nyligen hemkommen från Italien hade färska uppgifter, som vi fick ta del av i en underhållande framställning.

Vid alla träffar, utom den som ägde rum i samarbete med Institutet, har vi serverat lättare måltider med vin och vatten. En förutsättning för att vi ska kunna servera måltider är att alla som önskar delta anmäler detta senast en vecka innan respektive möte. Om någon träff är öppen för fler än våra medlemmar kan vi inte erbjuda mat, eftersom man då inte anmäler sig i förväg. Utrymmet som är tillgängligt för att vi ska kunna sitta vid bord och inta en måltid är också begränsat, vilket kräver anpassning ibland.

Styrelsen tackar för det gångna året och gläds åt att så många deltagit i våra arrangemang. Vi är också glada över det goda samarbetet med Institutet och hoppas att det fortsätter så framöver.

Stockholm den 16 februari 2015

Nina Laubert, ordförande

Här kan du ladda ned Verksamhetsberättelse för 2014:
Verksamhetsberättelse 2014