Gå till innehåll

Den 23 april kommer filregissören, författaren och filmkritikern Stig Björkman att berätta om Michelangelo Antonioni.
Stig har nyligen gett ut en biografi, "Michelangelos blick", Atrium förlag, över Michelangelo Antonioni, en av filmkonstens djärvaste nyskapare. Stig lärde känna Antonioni redan på 1960-talet, och de kom att umgås genom åren. I "Michelangelos blick" vandrar han genom Antonionis liv och verk för att skapa kunskap om både människan och konstnären bakom filmerna. Kvällen kommer även att innehålla inslag av Antonionis filmer.

Närmare information om varje kväll kommer i sinom tid.
Välkomna kära medlemmar till La Dante och till vårens program,
med vänliga hälsningar / Cari saluti
Nina

Kom ihåg att betala in medlemsavgiften à 250: - till föreningens plusgiro 1976 18 – 2, men glöm då inte att uppge namn och adress.

Kära Italien- och La Dantevänner!

Nu börjar höstens vindar dra in över oss och tankarna går till alla spännande och intressanta program som både vi i Dante-föreningen och Italienska Kulturinstitutet erbjuder under de mörka månaderna, som därmed blir lite ljusare!

Som vanligt anmäler du lättast ditt deltagande i måltiden genom att sätta in 130:- (OBS, sänkt pris) för medlem och 200: - (OBS Höjt pris!) för icke medlem på vårt plusgirokonto 197618-2, senast den 20 november. Om du glömt att anmäla kan det också gå att betala kontant vid entrén, men risken finns då att man inte kan få mat. Vill du endast lyssna på programmet är du givetvis välkommen utan anmälan.

Den 27 november har vi så en kväll i dramatikens, filmens och litteraturens värld då vi firar Luigi Pirandello, (1867-1936) född för 150 år sedan även han och en av de stora nobelpristagarna i litteratur (1934).
För många av oss är Pirandello mest känd för teaterföreställningen: "Sex roller söker en författare" (Sei personaggi in cerca d'autore: urpremiär 1921).
Pjäsen tar upp frågor kring vad är illusion och verklighet? När blir verklighet illusion och teater?
Och när blir illusionen verklighet?

Föredragshållare är Luminitza Beiu-Paladi, prof. emerita i italienska vid Stockholms universitet, och med en bakgrund som litteraturvetare vid Rumänska Akademien i Bukarest. Hennes huvudsakliga forskningsområden rör den italienska romantiken, den italienska romanen (Alberto Moravia, Sebastiano Vassalli), receptionen av italiensk litteratur i Sverige (Goldoni, Boccaccio, Manzoni). Sedan 2014 medlem i den vetenskapliga Accademia Ambrosiana (Milano), sektionen för italienska studier.

Vi hoppas att få träffa riktigt många av er vid höstens sista möte.
Med vänliga hälsningar/ Cari saluti
Nina


Jan Öqvist från styrelsen kommer den 23 oktober klockan 18.30 berätta om ett liv som blev ett stort konstnärskap (och som de flesta inte ens känner till!):

"Kvällen kommer att bli en upptäcktsresa i ett konstnärskap som varit bortglömt i över 300 år.
Hur kan drygt 300 år gammal konst vara väsentlig idag frågar sig kanske någon?
Fanns det en konspiration bakom denna glömska eller var det bara det att hon var kvinna?
Vi ska se hur ett stort och betydelsefullt konstnärskap och ett dramatiskt liv kunnat bli åsidosatt i konsthistorien.

Jag har försökt se hennes målningar och liv i ett vidare sammanhang. Det gav mig en inblick i vad det är som gör hennes konst så märkvärdigt aktuell.
Att nu studera hennes plats konsthistorien är som att befinna sig i ett hav av kunskap, spekulationer och fakta. Att fördjupa sig i detta utan att drunkna har hjälpt mig att förstå hur den har kommit till. Detta systematiskt åsidosättande av kvinnligt kreativitet fortsätter!
I min yrkesroll som regissör och scenograf finns en inbyggd nyfikenhet på vad som ligger under texten.
Detsamma gäller när jag ser konst. Jag tar del av en berättelse – vad ligger till grund för det som konstnären fångat. Vilket är meddelandet?
Galilei Galileo lär ha sagt något i stil med att av alla konster är måleriet den största. Trots att den bara har två dimensioner kan den beröra oss djupare än det som imiteras – den kan väcka medkänsla, kärlek, sorg.

En del av er har kanske redan hört talas om henne men ni andra henne kan glädjas åt att stifta bekantskap med senrenässansens och barockens första och viktigaste kvinnliga konstnär: Artemisia Gentileschi (1593-1652?) från Italien."
(Bilder ovan: ”Självporträtt som allegori över konsten”, 1638-39 [Royal Collection] – ”Susanna och de äldre”, 1610 [Schloss Weißenstein]– ”Aurora”, 1625-27 [Private Collection] info: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Artemisia_Gentileschi)

Välkomna till Italienska Kulturinstitutet på Gärdet. Och som vanligt anmäl er på vår hemsida.

Thomas Hård af Segerstad är universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Han är en av krafterna bakom Caravaggio-seminariet i Uppsala, ett tvärvetenskapligt samarbete mellan svenska och italienska forskare.
Han har vid sidan av Caravaggio-projektet bland annat ägnat forskning åt Lascauxgrottan, Marcel Duchamp och Ludwig Wittgenstein.

Den 30 november OBS tiden! klockan 18.00!, kommer Thomas Hård af Segerstad på sitt engagerade vis att lotsa oss genom den konst som har anknytning till Dante Alighieri under rubriken Dantes bildspråk och bildkonsten. Kvällen avslutas med en lätt och god måltid signerad Signora Maria, vin/vatten och en bit god kaka.

Den som önskar delta i höstens sista möte den 30 november anmäler sig som vanligt senast en vecka innan, dvs senast den 23 november. Man betalar som vanligt in 140:- som medlem respektive 180:- som icke medlem till Società Dante Alighieris plusgiro nr 197618-2

Måndagen den 28 november träffas vi på Italienska Kulturinstitutet klockan 18.30 för att lyssna till en litterär presentation av Alessandro Bassini, ansvarig för Institutets bibliotek.

Alessandro kommer att tala om följande:
“Cosa leggono gli italiani? Il successo di Elena Ferrante, autrice della tetralogia “L’amica geniale”, ci porta a riflettere sulla situazione della letteratura italiana contemporanea.
Quali sono gli autori italiani che, negli ultimi anni, hanno avuto maggiore successo? Quali sono le nuove tendenze del mercato editoriale? E come si sviluppano le dinamiche che legano gli autori alle case editrici, ai premi letterari e a realtà collaterali come la televisione, il cinema o l’attualità?”

“Vad läser italienarna? Framgångarna för Elena Ferrante, författare till de fyra delarna om “L’amica geniale”, får oss att fundera över den samtida italienska litteraturens ställning.
Vilka är de italienska författare som de senaste åren haft störst framgångar?
Vilka är de nya tendenserna på förläggarmarknaden? Och hur utvecklas trenderna som binder författarna till bokförlag, litterära priser och till övriga sammanhang som televisionen, filmen eller samtiden?”

Alessandro kommer att tala klar och tydlig italienska och översätter om det behövs.
Vi avslutar kvällen med en tallrik pasta och ett glas vin i glada vänners lag.
Glöm inte att anmäla ditt deltagande senast den 24 november genom att betala in 140 (medlem) eller 180 (ej medlem) till vårt plusgiro, 197618-2 och skriv in vem/vad betalningen gäller.

Väl mött den 28 november!
Nina för styrelsen för La Dante di Stoccolma