Höstens program 2016 den 28 november kl.18.30

Måndagen den 28 november träffas vi på Italienska Kulturinstitutet klockan 18.30 för att lyssna till en litterär presentation av Alessandro Bassini, ansvarig för Institutets bibliotek.

Alessandro kommer att tala om följande:
“Cosa leggono gli italiani? Il successo di Elena Ferrante, autrice della tetralogia “L’amica geniale”, ci porta a riflettere sulla situazione della letteratura italiana contemporanea.
Quali sono gli autori italiani che, negli ultimi anni, hanno avuto maggiore successo? Quali sono le nuove tendenze del mercato editoriale? E come si sviluppano le dinamiche che legano gli autori alle case editrici, ai premi letterari e a realtà collaterali come la televisione, il cinema o l’attualità?”

“Vad läser italienarna? Framgångarna för Elena Ferrante, författare till de fyra delarna om “L’amica geniale”, får oss att fundera över den samtida italienska litteraturens ställning.
Vilka är de italienska författare som de senaste åren haft störst framgångar?
Vilka är de nya tendenserna på förläggarmarknaden? Och hur utvecklas trenderna som binder författarna till bokförlag, litterära priser och till övriga sammanhang som televisionen, filmen eller samtiden?”

Alessandro kommer att tala klar och tydlig italienska och översätter om det behövs.
Vi avslutar kvällen med en tallrik pasta och ett glas vin i glada vänners lag.
Glöm inte att anmäla ditt deltagande senast den 24 november genom att betala in 140 (medlem) eller 180 (ej medlem) till vårt plusgiro, 197618-2 och skriv in vem/vad betalningen gäller.

Väl mött den 28 november!
Nina för styrelsen för La Dante di Stoccolma