Vårprogram La Dante 2010

Medlemmarna i Società Dante Alighieri di Stoccolma inbjuds
till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14, i Stockholm

Måndag 15 mars kl. 18.30
Den italienska författarinnan och journalisten Loredana Lipperini håller ett föredrag på italienska på temat: 
Än en gång sett ur flickornas perspektiv. 
Loredana Lipperini är en berömd journalist, som har samarbetat med tidskrifter som Sipario, Piano Time, Il giornale della musica, L`Espresso och Venerdì di Repubblica, där hon ägnat sig åt musiksidorna. Förutom att hon givit ut många böcker om musik har hon skrivit en bok som rönt stor framgång ”Än en gång sett ur flickornas perspektiv”. En bok som skrivits med moraliskt stöd av psykologen och författaren av boken: Ur flickornas perspektiv, Elena Gianni Belotti. Loredana Lipperini har velat uppmärksamma denna bok för att påvisa att den italienska kvinnosaksfrågan ännu ej är löst. 
Den svenska journalisten Elisabeth Hedborg som i många år har informerat svenskarna om vad som händer i Italien, ger oss värdefull hjälp att förstå det sagda.

La giornalista e scrittrice romana Loredana Lipperini presenterá il suo libro: Ancora dalla parte delle bambine. Chi è Loredana Lipperini? Loredana è una famosa giornalista (ha collaborato con la rivista Sipario, Piano time, Il giornale della musica, L’Espresso e La repubblica del venerdì curandone le pagine musicali). Come scrittrice ha al suo attivo molti volumi di musica (”Guida all’ascolto di Bach”, ”Don Giovanni”, ”Mozart in rock” ) oltre ad un libro di grande successo che tratta la questione femminile in Italia: “Ancora dalla parte delle bambine”. Questo libro è stato scritto con l’appoggio morale della psicologa e scrittrice del libro “Dalla parte delle bambine”: Elena Gianini Belotti. La Lipperini ha voluto aggiornare il libro della Gianini Belotti per dimostrare che ancora oggi la questione femminile in Italia non è affatto risolta. Inoltre la Lipperini è una apprezzata conduttrice televisiva e autrice per la Radio e Televisione italiana.. Per facilitare l’ascolto e la comprensione dell’italiano, abbiamo pensato si servirci del valido aiuto della giornalista svedese Elisabeth Hedborg, che per tanti anni ha informato gli svedesi su quello che avveniva in Italia.

Måndag 19 april kl. 18.30
Musikalisk soaré. Organiserad av Henrik Åkerman, med 10 unga instrumentalister och sångare från Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm som framför verk från den klassiska repertoaren. Välkommen att njuta av detta!
Lättare förtäring med vin och vatten. Medlemmar 140 kr, gäster 180 kr. Anmälan Anmälan senast den 24 november.
*ladda ner kvällens program (pdf fil)

Serata musicale. Organizzata da Henrik Åkerman con giovani talenti della Kungl. Musikhögskolan e dell’Operahögskolan di Stoccolma che si esibiranno in una serie di brani del repertorio di musica classica. Un benvenuto a tutti gli amanti di musica classica.
Buffet con aqua e vino 140 kr, ospiti 180 kr. … Iscrizione al più tardi il 24 novembre.

Måndag 13 september kl. 18.30
Palladio, 500 år ung. Ingen annan arkitekt i den västerländska konstens historia har haft en sådan oerhörd betydelse för eftervärden som Andrea Palladio. I sin ungdom utforskade han den antika arkitekturen och med utgångspunkt från den formade han sedan sina arkitekturteorier. Hans säkra känsla för form och komposition har gjort hans byggnader stilbildande. Palladinismen kan vi finna runt om i Europa, men det är just i landskapet Veneto med städerna Vicenza och Venedig vi finner hans egna villor, palats och kyrkor.Sveriges kanske främste expert på Palladio, Fil .Dr. Göran Alm, konsthistoriker och chef för Bernadottebiblioteket på Stockholms slott, tar oss med in i Palladios värld.
Lättare förtäring med vin och vatten. Medlemmar 140 kr, gäster 180 kr. Anmälan Anmälan senast den 8 september.

Palladio, un giovane di 500 anni. Nessun altro architetto nella storia dell’ Architettura occidentale ha avuto tanta importanza quanto Andrea Palladio. Il suo amore per la forma e la composizione ha influenzato per secoli l’Architettura europea e Americana. Uno dei maggiori esperti svedesi del Palladio, Fil. Dr. Göran Alm, storico dell’Arte e responsabile della Biblioteca Bernadotte presso il Palazzo Reale, ci introdurrà nel mondo del Palladio.
Buffet con vino e acqua: soci 140 kr, ospiti 180 kr. Iscrizione al più tardi il l´8 settembre.

Måndag 11 oktober kl. 18.30
Il Risorgimento – så blev Italien. 150 årsjubileet av enandet firas nästa år – men hur gick det sen? Åke Malm, tidigare SR:s mångåriga korrespondent i Rom och bosatt där sedan 50 år, berättar om Il Risorgimento och Italiens enande, som firar 150 år nästa år, 2011. Säkert har många av Er följt och njutit av Åke Malms radioserie i våras, där han redde ut hur Italien egentligen blev Italien och nu skall vi få nöjet att lyssna på honom livs levande!
Lättare förtäring med vin och vatten. Medlemmar 140 kr, gäster 180 kr. Anmälan senast den 6 oktober.

Il Risorgimento così nacque l’Italia. I Centocinquanta anni dalla proclamazione dell’Unità d’Italia si festeggerannno il prossimo anno, ma qual è la situazione attuale? Åke Malm che è stato corrispondente a Roma per la Radio svedese e che da 50 anni vive nella capitale ci parlerà del Risorgimento e dei 150 in cui l’Italia è stata una nazione.. Sicuramente molti di voi hanno ascoltato ed apprezzato la serie radiofonica condotta da Åke Malm sul Risorgimento ed ora potranno ascoltarlo “live” all’Istituto italiano di Cultura.
Buffet con vino e acqua: soci 140 kr. ospiti 180 kr. Iscrizione al più tardi il 6 ottobre.

Måndag 29 november, kl. 18.30
Sandra Troedsson Mastroleo kommer att berätta om Salento i Apulien. Föreläsningen hålls på lätt italienska med hjälp av svenska när det behövs.
 Apulien är en lång och smal region som sträcker sig längst ut på ”klacken” på den italienska stöveln. Just där, på klacken, som en balkong mellan det Joniska havet och det Adriatiska havet, ligger Salento. Det är just på grund av sitt strategiska läge som Salento i århundraden varit ett mål för erövrare från andra länder.Många folkslag, som greker, romare, bysantiner, normander och spanjorer har givit Salento en unik rikedom i form av kultur, konst, historia och traditioner. Sandra Troedsson Maestroleo kommer från staden Lecce i Salento och har bott i Stockholm sedan 1992. Sedan många år undervisar i italienska för vuxna i Stockholm, bland annat på Italienska Kulturhuset.
Lättare förtäring med vin och vatten. Medlemmar 140 kr, gäster 180 kr.

Sandra Troedsson Mastroleo, pugliese, insegnante di italiano a Stoccolma, ci intratterrá con una presentazione multimediale sulla sua regione di origine con particolare attenzione alla zona del Salento. La Puglia é una regione stretta e lunga che rappresenta ”il tacco dello stivale” italiano. Sul ”tacco”, come un balcone tra il mar Ionio e l’Adriatico si trova il Salento. Il Salento, per la sua posizione strategica, é stato nei secoli terra di conquista di molti popoli (greci, romani, bizantini, normanni, spagnoli) che hanno lasciato una grande ricchezza fatta di cultura, arte, storia e tradizioni.
Buffet con vino e acqua: soci 140 kr. ospiti 180 kr.

Välkomna och tag gärna med gäster!
Styrelsen