Årsmöte La Dante 2011 våren med program

Medlemmarna i Società Dante Alighieri di Stoccolma kallas
till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm

Måndag 14 februari kl. 18.00
Kvällen inleds med ÅRSMÖTE med val av styrelse m.m. Detta varar cirka en halvtimme.
Sedan följer en musikafton med Fabrizio De Andrés sånger, tolkade av Katarina Hellgren med ackompanjemang av musikerna Jan Löfgren, violin, mandolin , trombon, Leif Larsson, bas, och Hans Fäldt, trummor. Katarina Hellgren har studerat på universitetet i Uppsala med inriktning på ungersk, jiddish, ladinsk, svensk, engelsk och italiensk folkmusik. Hon har översatt några av Fabrizio De Andrés mest kända sånger till svenska, i samband med flertalet vistelser på Axel Munthes Villa San Michele på Capri.

La serata inizia con l’ ASSEMBLEA ANNUALE con l’elezione del direttivo ecc. L’assemblea dura circa mezz’ora.
Segue una serata musicale dedicata alle canzoni di Fabrizio De André, interpretate da Katarina Hellgren che viene accompagnata dai musicisti Jan Löfgren, violino, mandolino e trombone, Leif Larsson, contrabbasso, e Hans Fäldt, batteria. 
Katarina Hellgren ha studiato all’università di Uppsala con indirizzo musica popolare ungherese, yiddish, ladina, svedese, inglese e italiana. Ha tradotto alcune delle canzoni più conosciute di Fabrizio de André in svedese durante numerosi soggiorni a villa San Michele di Axel Munthe a Capri.

Välkomna och tag gärna med gäster!
Styrelsen