Årsmöte La Dante 2010 våren med program

Medlemmarna i Società Dante Alighieri di Stoccolma kallas
till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm kl. 18.00

Årsmöte med val av styrelse m.m.

Måndag 22 februari
Kvällen inleds med ÅRSMÖTE med val av styrelse m.m. Detta varar cirka en halvtimme.
Sedan följer en presentation av regionen PIEMONTE av de professionella musikerna, maestro Guido Neri och maestro Fabio Banchio, en duo som kallar sig Non solo classica. Dessa skildrar Piemonte genom att transkribera regionens traditionella populärmusik till en klassisk version för altfiol och piano. De erbjuder en repertoar, som är en idealisk kombination av klassisk musik, filmmusik, klassisk jazz och stor italiensk och internationell popmusik. De har breddat studierna kring traditionell populär musik från Piemonte genom att ge en särskild ”touche” till sånger och musik som har följt med emigrationshistorien. Nyligen har de blivit inbjudna av ”The International Federation Piemontesi in the world” för att hålla en konsert i Rom med temat ” The emigration of people from Piemonte”.

L’incontro iniziera’ con l’Årsmöte e proseguira’ con la presentazione della regione attraverso la sua musica tradizionale popolare trascritta in versione classica per viola e pianoforte dal duo piemontese “Non solo classica” dei maestri Guido Neri e Fabio Banchio. 
Sono entrambi musicisti professionisti da venti anni. Il loro duo, piano e viola, propone un repertorio che mette insieme, in una ideale combinazione, musica classica e colonne sonore cinematografiche, jazz ed i grandi successi pop italiani. Hanno approfondito lo studio della musica tradizionale del Piemonte, regione italiana da cui provengono, dando un tocco speciale alle canzoni ed alla musica che hanno accompagnato la storia dell’emigrazione. Recentemente, sono stati invitati dalla Federazione Internazionale Piemontesi nel mondo per esibirsi in un concerto a Roma dal tema ”L’emigrazione della gente del Piemonte”.
Sedan en 
Italiensk buffé med vin eller vatten. Medlemmar 140 kr, 
gäster 180 kr.

Välkomna och tag gärna med gäster!
Styrelsen