Årsmöte La Dante 2006 våren med program

Medlemmarna i Società Dante Alighieri di Stoccolma kallas till
Årsmöte:

Måndagen 23 januari 2006 kl. 18.30 på Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm

Efter årsmötet, ca 19.00, kommer professor Teddy Brunius att tala om NYSKAPARE I MODERN ITALIENSK KONST

Teddy Brunius har en lång och framgångsrik karriär inom konst, filosofi och estetik. Han har innehaft en professur i konsthistoria vid Köpenhamns Universitet, tjänstgjort som professor vid amerikanska universitet i New York och Buffalo och varit docent i estetik vid Uppsala Universitet. Han har recenserat litteratur, konst och teater i Uppsala Nya tidning och är författare till ett 30-tal böcker om bl a Michelangelo, Bernini och Caravaggio.
Kvällens föredrag med bilder kommer att behandla Italiens 1900-talskonst.
Föredraget hålls på svenska.

Paketpris: 140 kronor/person för medlemmar, 200 kronor/person för icke medlemmar inklusive italiensk buffé med vin och vatten. 
Obligatorisk förhandsanmälan helst med e-post till theresestjernfelt@hotmail.com.
Om Du inte har e-post ring Maria De Geer, 661 84 61 (telefon + telefonsvarare)

Välkomna och tag gärna med gäster
Styrelsen