Årsmöte La Dante 2012 våren med program

Medlemmarna i Società Dante Alighieri di Stoccolma inbjuds till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm

Måndag 13 februari kl. 18.00
Kvällen inledes med ÅRSMÖTE med val av styrelse m.m.
Efter årsmötesförhandlingarna ca 18.30 följer ett föredrag av Pierre Beskow om den legendariske målaren, kosmopoliten och mystikern Ivan Aguéli (1869–1917).
Denne målare var född i Sala men vistades mestadels i Frankrike, Egypten, Sydostasien och Spanien och fick ett mycket dramatiskt och äventyrsfyllt liv.
I Paris kom han i kontakt med tidens konsttendenser och tog intryck av bl.a Paul Gauguin. Han medverkade i franska och italienska kulturtidskrifter och behärskade tretton språk. Framför allt är han känd för sitt framstående måleri som fortfarande är högst aktuellt och kan ses på många svenska konstmuséer.
Pierre Beskow är en dansk-svensk målare och konstlärare vid Holbaeks Kunsthöjskole på Själland. Han har i många år studerat Aguélis måleri och konstteorier. Föredraget illustreras med bilder och hålls på svenska.
Lättare förtäring med vin och vatten. Medlemmar 140 kr, gäster 180 kr

Välkomna och tag gärna med gäster!
Styrelsen