Höstprogram La Dante 2011

Medlemmarna i Società Dante Alighieri di Stoccolma inbjuds till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm

Måndag 3 oktober, kl. 18.30
Föreläsning om musikkommunikation av Roberto Bresin, en italiensk forskare från KTH, som kan berätta och visa olika sätt att förmedla känslor i musiken.
Lättare förtäring med vin och vatten. Medlemmar 140 kr, gäster 180 kr

Måndag 20 oktober, kl. 18.30
Med anledning av 150-årsjubiléet av Italiens enande skall ambassadören Sergio Romano medverka i presentationen av en bok om Il Risorgimento tillsammans med bl.a. ordförande i Società Dante Alighieri i Paris, Michele Canonica.
Denna afton sker i samarbete med Italienska Kulturinstitutet.
Lättare förtäring med vin och vatten. Medlemmar 140 kr, gäster 180 kr

Måndag 7 november, kl. 18.30
Sveriges ambassadör i Vatikanen Ulla Gudmundson talar om Sverige och Den Heliga Stolen – en mångfasetterad relation”.
Lättare förtäring med vin och vatten. Medlemmar 140 kr, gäster 180 kr

Måndag 28 november, kl. 18.30
En minneskonsert för att hedra minnet av vår nyligen bortgångne styrelsemedlem, Henrik Åkerman, som anordnat så många fina konserter under åren.
Lättare förtäring med vin och vatten. Medlemmar 140 kr, gäster 180 kr

Välkomna och tag gärna med gäster
Styrelsen