Höstprogram La Dante 2013

Medlemmarna i Società Dante Alighieri di Stoccolma inbjuds till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm

Måndag 30 september kl. 18.30 OBS! PROGRAMPUNKTEN FLYTTAD!
Underhåller estradören Mattias Enn med sitt program La strada dell’amore, som bjuder på kära gamla örhängen från den italienska populärmusikskatten ”musica leggera”.
Mattias Enn är verksam som estradör, sångare och kuplettförfattare. Genren är sofistikerad, roande och underfundig underhållningsmusik från 1920- och 1930-talet och till vår tid, från Sverige, Europa och USA. Mattias Enn framträder på ett flertal språk, däribland svenska, engelska, tyska och franska. I höst framträder han på scener runt hela Sveriges avlånga land från Stockholm till Haparanda och Kristianstad med programmet ”Den siste estradören”.
Mattias framträdande hos Dante äger rum enligt enträgen önskan från vår mångåriga styrelsemedlem Marie-Ann Rahmqvist, som gick bort i september 2012. Vi vill hedra hennes minne tillsammans med Mattias Enn.

Il cantante Mattias Enn presenterà il suo programma La strada dell’amore e ci farà sentire le vecchie canzoni del tesoro musicale della musica leggera italiana.
Mattias Enn lavora come canzonettista, cantante e autore di canzoni di tipo sofisticato, divertente e sottile. Presenta musica leggera svedese, europea e americana degli anni venti e trenta ma anche dei nostri giorni. Mattias Enn si esibisce in varie lingue tra le quali svedese, inglese, tedesco e francese. Quest’autunno si esibisce in tutta la Svezia da Stoccolma ad Haparanda e Kristianstad con il programma “L’ultimo conzonettista”.
Il programma di Mattias presso la Dante ha luogo secondo l’insistente desiderio di Marie-Ann Rahmqvist, per molti anni membro del direttivo de La Dante, mancata in settembre 2012. Con Mattias Enn vogliamo onorare la sua memoria.

Måndag 28 oktober kl. 18.30
Amelia Adamo, behöver sannolikt ingen närmare presentation då hon är ansvarig utgivare och grundare av flera mycket framgångsrika svenska tidningar som Amelia, Tara och M-magasin. Hon kommer denna kväll att tala om: Min “italianità”, fördelar och nackdelar för min karriär i Sverige.

Amelia Adamo, probabilmente non richiede una presentazione essendo Direttore responsabile e Fondatore di vari giornali e riviste svedesi di grande successo come Amelia, Tara e M-magasin. Questa sera parlerà sul tema: La mia italianità, vantaggi e svantaggi per la mia carriera in Svezia.

Måndag 25 november kl. 18.30
För denna afton hade vi planerat en intressant föreläsning om italiensk film, men pga vår gästs olika engagemang kan det inte bli av denna gång. Vi har många idéer på lut, men alla är mycket upptagna och har svårt att bestämma tid så långt i förväg. Så håll ögon och öron öppna, titta på vår hemsida och vittja brevlådorna för att inte missa något!

Per questa serata avevamo programmato un’interessante conferenza sul cinema italiano, ma a causa dei tanti impegni del nostro ospite non può realizzarsi questa volta. Abbiamo tante altre idee ma tutti sono impegnatissimi e hanno difficoltà a decidere una data a così lungo termine. Quindi tenete d’occhio il nostro sito e state attenti a lettere e mail per non perdere nessuna occasione!

Måndag 25 november kl. 18.30
Göran Hägg föreläser under rubriken: Italiens fyra religioner. Göran Hägg är författare, TV-debattör och docent i litteraturvetenskap, dessutom en enastående kännare av italiensk kultur och politik. Han har skrivit ett flertal böcker om Italien, nu senast en lysande skildring av landets kulturella och politiska historia med titeln “Ett alldeles särskilt land – 150 år i Italien”. Vi räknar med att boken ska kunna köpas till ett mycket humant pris vid mötet. För några år sedan hade vi nöjet att höra honom berätta om sin bok om diktatorn Mussolini. Göran Hägg är delar av året bosatt i Toscana.

Göran HäggQuattro religioni in Italia. Göran Hägg è scrittore, commentatore televisivo e professore associato diletteratura comparata, nonchè conoscitore ecceziionale della cultura e della politica italiana. Ha scritto diversi libri sull’Italia, l’ultimo dei quali traccia un brillante ritratto della storia culturale e politica del paese dal titolo: “Un paese molto speciale, 150 anni in Italia”. Contiamo che il libro sará disponibile alla vendita ad un prezzo moderato nel corso della serata. Alcuni anni fa abbiamo avuto il piacere di ascoltare Göran Hägg presentare il suo precedente libro sul dittatore Mussolini.

140 kronor för medlemmar, 180 kronor för gäster inklusive italiensk buffé med vin ö vatten.
Välkomna och tag gärna med gäster!
Styrelsen