Höstprogram La Dante 2009

Medlemmarna i Società Dante Alighieri di Stoccolma inbjuds till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm

Först – En påminnelse om Italiensk Kulturnatten i Uppsala den 12 September
www.kulturnattenuppsala.se

Måndag 28 september kl. 18.30
En blick på samtida italiensk film ger oss docenten i italiensk filmhistoria vid Federico II universitetet i Neapel tillika instiftare av Filmfestivalen i Stockholm, Vincenzo Esposito.

Uno sguardo ai film italiani contemporanei sotto la guida di Vincenzo Esposito, docente in storia del film italiano presso l´Universitá degli Studi di Napoli Federico II.
Föredraget hålls på italienska, men Vicenzo Esposito kommer att svara på svenska och engelska vid eventuella frågor.
Det kommer också att visas en retrospektiv film, tillägnad den store regissören Elio Petri, en av de främsta representanterna inom italiensk film rörande samhällsengagemang. (La classe operaia va in paradiso, Un cittadino al disopra di ogni sospetto ecc.)
OBS! Programmet sker i samarbete med Italienska Kulturinstitutet.
Gratis enträde med vin o snacks. 
Anmälan senast den 23/9.

Måndag 26 oktober kl. 18.30
Michelangelo Merisi, som hette Caravaggio. Professor Thomas Hård af Segerstad från Uppsala Universitet talar om denne store konstnär.
Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Presentazione a cura del Prof. Thomas Hård af Segerstad dell´Universitá di Uppsala.
Ett citat från Thomas: ” I mitt arbete som föreläsare i konstvetenskap tröttnar jag tid efter annan på konst helt och hållet. Vid sådana tillfällen är det tungt att undervisa. Det handlar säkert om en mildare form av depression, som säkert de flesta av oss drabbas av i arbetet då och då. Vid sådana tillfällen har jag bara en säker väg tillbaka: Caravaggio. Han har hittills fått mig att återvända och glädjas”.
Lättare förtäring med vin och vatten. Medlemmar 140 kr, gäster 180 kr. 
Anmälan senast den 21/10.

Måndag 16 november kl. 18.30
Anders Hellner talar om makt och politik i Italien.
Anders Hellner, journalist och programledare. Han var programchef och redaktör för Världspolitikens dagsfrågor på Utrikespolitiska institutet, senare senior advisor åt ledningen, och välkänd utrikeskommentator i radio och TV.
Hellner var tidigare verksam som utrikeschef på Rapport och utrikeskorrespondent i Italien. Han gjorde också intervjuer med framstående internationella politiker, forskare och kulturpersonligheter i TV-programmet Global Axess på Axess Television.
Anders Hellner tratterà del potere della politica in Italia (maggiori informazioni seguiranno).
Lättare förtäring med vin och vatten. Medlemmar 140 kr, gäster 180 kr

Välkomna och tag gärna med gäster
Styrelsen