Vårprogram La Dante 2013

Medlemmarna i Società Dante Alighieri di Stoccolma inbjuds till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm

Måndag 18 mars kl. 18.30
Örjan Ekman – fascinerande föreläsare: Den möjliga dialogen
.
Carlo Maria Martini, Milanos ärkebiskop under 22 år, visade att dialogen kan bli möjlig, mellan troende och icke- troende, mellan sökande och troende, mellan förövare av grova brott och statens företrädare. Dialogen kan bli ett hoppets tecken. Örjan Ekman, med personlig erfarenhet av ekumeniskt arbete i Italien, berättar om en turbulent period i Milanos historia och om Martinis banbrytande insatser. 
Örjan Ekman har sedan länge varit verksam inom biståndsorganisationen IM–Individuell Människohjälp, bl.a. som arbetande ordförande och platschef i Jerusalem och numer seniorvolontär. Han är ekumeniskt aktiv katolik, bl.a. vid Katharinastiftelsen och har haft många tolkuppdrag vid Italienska Kulturinstitutet och på Kulturhusets Café Panorama.

Örjan Ekman – Affascinante oratore: Il dialogo possibile.
Carlo Maria Martini, Arcivescovo di Milano per 22 anni, ha dimostrato che il dialogo può essere possibile, tra credenti e non credenti, tra chi ha commesso reati gravi e chi rappresenta lo stato. Il dialogo può essere un segno di speranza. Örjan Ekman, con l’esperienza personale di lavoro ecumenico in Italia, racconta di un periodo turbolento della storia di Milano e degli sforzi pioneristici del Cardinale Martini.
Orjan Ekman è da molti anni attivamente partecipe nell’associazione umanitaria IM, per un periodo come presidente, ora come volontario. Svolge attivitá di volontariato ecumenico nella chiesa cattolica. Per diversi anni ha lavorato come interprete presso l’Istituto Italiano di Cultura e la Casa della Cultura.

Måndag 22 april kl. 18.30
Sammantha Santambrogio-Öberg matälskare talar om italiensk matlagningskonst.
 Sammantha Santambrogio-Öbergkommer att samtala med Nina Laubert om sina erfarenheter av att lära svenskar laga mat på italienska. Samtalet kommer att handla om själva matlagningskonsten och om Samanthas livserfarenhet. Samantha kom till Sverige från Milano 1996. Efter tio år som systemutvecklare bestämde hon sig för att helt byta bana för att förverkliga sin dröm om att jobba med sin livslånga passion för mat och tradition. Samantha ger ut tidskriften Al Dente med mottot: matlagning på riktigt och håller dessutom matlagningskurser. Samtalet kommer att föras på italienska och svenska.

Sammantha Santambrogio-Öberg – Buongustaia: L’ arte di cucinare. 
Sammantha Santambrogio-Öberg in una conversazione con Nina Laubert parlerá della sua esperienza di insegnare agli svedesi a cucinare in italiano. La conversazione tratterá dell’arte di cucinare e dell’ esperienza di vita di Samantha. Samantha arrivó in Svezia da Milano nel 1996 Dopo dieci anni di lavoro come sviluppatore di software, decise di cambiare completamente il percorso per realizzare il suo sogno di lavorare tutta la vita con la sua passione per il cibo e la tradizione. Samantha pubblica la rivista Al Dente che per motto: la vera cucina e tiene anche corsi di cucina. La conversazione si terrá in italiano e svedese.

Välkomna och tag gärna med gäster!
Styrelsen