Årsmöte La Dante 2013 våren med program

Medlemmarna i Società Dante Alighieri di Stoccolma inbjuds till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 i Stockholm

Måndag 18 februari kl. 18.00
ÅRSMÖTE med val av styrelse m.m. inleder kvällen. Detta varar högst en halvtimme.

Därefter skall vi njuta av Mattias Enns musikprogram. 
Mattias Enn, Estradör, sångare och kuplettförfattare. 
Som vårens första program, har vi den stora glädjen att presentera Mattias Enn i hans bejublade föreställning La strada dell´amore tillsammans med sin pianist 1993 debuterade Mattias Enn (Mattias Nilsson) på Mosebacke Etablissement med en-mansmusikalen ”I skuggan av en stövel” om Zarah Leander. Han har gjort många turnéer och medverkat i ett flertal underhållningsprogram i radio och TV i Sverige och utomlands. 2011 utsågs han till hedersmedlem i Jules Sylvains-Sällskapet för sina insatser för att hålla Sylvains melodier levande. Han erhöll även Grünewaldvillans Vänners stipendium 2012.

*Vi kommer att ordna en annan kväll med Mattias Enn framöver och vi kommer att meddela medlemmarna. Istället för en musik program (den 18/2) blev det ett progam ”om musik” med en kort presentation av Loredana Cerrato och Nina Laubert om den italienska Sanremo Festivalen.

La serata inizia con l´ASSEMBLA ANNUALE con l´elezione del direttivo ecc. L´assemblea dura circa mezz´ora. (Annullato a causa di malattia) Segue una serata musicale. 
Mattias Enn, intrattenitore e cantante con La strada dell’ amore.
 Per il programma della prima serata della stagione primaverile abbiamo il grande piacere di presentare Mattias Enn col suo acclamato spettacolo ”La strada dell’Amore” che ci presenterá insieme al suo pianista. Mattias Enn (Mattias Nilsson) ha debuttato nel 1993 all’Etablissement Mosebacke con il one-man musical ”All’ombra di un avvio” di Zarah Leander. Turné e partecipazioni a diversi programmi d’intrattenimento alla radio e alla TV in Svezia e all’estero lo hanno reso famoso. Nel 2011 è stato nominato membro onorario della societá  Jules Sylvains per  mantenere in vita le melodie di Sylvains e nel 2011 ha anche ricevuto il premio Amici di Grünewaldvillan.

Välkomna och tag gärna med gäster
Styrelsen